SOFTVER ZA PRAĆENJE PROCESA NABAVKE

Bolja kontrola. Efikasnije upravljanje.
Saznajte više

NABAVKA

Bolja kontrola. Efikasnije upravljanje.
Saznajte više

Apollo Nabavka omogućava upravljanje celokupnim procesom nabavke u svim organizacijama

Nabavka u organizaciji je kompleksan proces koji sadrži sve aktivnosti povezane
sa dobavljanjem roba i usluga. Fokusiran je na zasnivanje i održavanje snažnih odnosa sa dobavljačima i ima dugoročne ciljeve kao što su sticanje prednosti u odnosu na konkurenciju. Nabavka u širem smislu, pored samog transakcionog procesa, obuhvata i identifikaciju potreba, upravljanje odnosima sa dobavljačima i upravljanje ugovorima. A sam transakcioni proces nabavke sadrži aktivnosti kao što su obrada zahteva i naručivanje, prijem i plaćanje.

U zavisnosti od složenosti i strukture organizacije, moguće je da u službi nabavke postoji i više desetina različitih procesa nabavke. Na primer, proces nabavke zavisi od tipa nabavke odnosno predmeta nabavke (sirovine, poluproizvodi i proizvodi, roba, oprema, zgrade, usluge, itd.), a onda i od poslovnih pravila same organizacije, recimo u zavisnosti od ukupnog iznosa nabavke ili postojećih ugovora sa dobavljačima.

TAKOĐE, PRIMENJENA JE I TEHNOLOGIJA DIGITALNOG POTPISA DOKUMENATA UPOTREBOM STANDARDNOG PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE (PKI) FORMATA, tako da se za svaku aktivnost odobravanja vezuje proizvoljan broj potpisnika u zavisnosti od poslovnih pravila.

Apollo

Nabavka

Svaki proces nabavke je struktuiran, tako da je tok procesa modelovan kao niz koraka u skladu sa poslovnim pravilima organizacije. Za svaki korak se određuju odgovorni izvršioci (korisnici aplikacije) i aktivnosti koje treba da budu izvršene. Kada se predviđene aktivnost završe, proces napreduje na sledeći korak prema predefinisanom modelu.

Svaki proces mogu da izvršavaju veći broj korisnika sa različitih lokacija i u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama (finansije, skladišta, transport…) u okviru organizacije. Procesi se jednostavno prate i kontrolišu tokom izvršenja. I naknadno se pregledaju i i vrši se revizija, tako da je celokupno izvršenje svih procesa u nabavci „pod kontrolom“.

Neki koraci u procesu zahtevaju razmenu podataka sa drugim aplikacijama implementi-ranim u organizaciji (kompanijski ERP) ili eksternim izvorima podataka. Ta razmena i funkcionalna integracija se izvršava preko web servisa.
Svi postojeći procesi u službi nabavke se modeluju u Apollo Nabavci tokom implementacije. Procesi mogu da budu modifikovani tokom (BPR – Business Process Reengineering), ili ažurirani nakon implementacije, samo izmenom definisanog modela, a i dodavanjem novih modela procesa.

PREUZMITE BROŠURU

PRIMER INICIRANJA PROCESA NABAVKE

OD ZAHTEVA DO POKRETANJA PROCESA

PRIMER TOKA PROCESA

OD POKRETANJA DO IZDAVANJA NARUDŽBENICE DOBAVLJAČU

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili Vam je potrebna konsultacija ili savet vezano za dodatno prilagođavanje softera potrebama Vašeg poslovanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Telefon

+381 63 302 111

+381 11 334 74 73

Kancelarija

Venizelosova 5
11000 Beograd, Srbija

Email

info@apollo.rs

Privacy Policy

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google