APOLLO
ROSA

RadOdSvudA
End-to-End Cloud eBusiness Application
Saznajte više

APOLLO
ROSA

RadOdSvudA
End-to-End Cloud eBusiness Application
Saznajte više

Prve računarske računovodstvene aplikacije, nastale kasnih 70-tih, bile su početak automatizacije poslovanja. Njihovim proširivanjem dodatnim funkcijama (nabavka, prodaja, proizvodnja…) nastaju ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi koji su značajno ubrzavali i olakšavali poslovanje, ali nikada nisu u potpunosti obuhvatali kompletne poslovne procese.

U svakom složenijem poslovnom procesu postoje brojne aktivnosti koje računovodstvene aplikacije jednostavno nisu bile u mogućnosti da automatizuju. Uglavnom je razlog bio u tome sto potrebne tehnologije nisu bile raspoložive, a novi pristup, u kome bi se kompletan poslovni proces mapirao i izvršavao kroz aplikaciju, bi zahtevao razvoj projekta „od nule“ – što je preskupo i predugo čak i za najveće softverske firme. Tako je ERP samo delimično automatizovao poslovanje, a ostale funkcije u složenijim procesima uglavnom nisu bile automatizovane. Pokušaji da se te funkcije rešavaju posebnim alatima, kao što su DMS (Document Management System), IM (Instant Messaging), mobilnim i drugim aplikacijama, ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog minimalnih mogućnosti integracije sa kompanijskim ERP-om.

Apollo ROSA, za razliku od svega drugog dostupnog na tržištu, ne predstavlja integraciju različitih paketa i aplikacija. Apollo ROSA je jedinstvena aplikacija koja obuhvata sve funkcije koje su se ranije tradicionalno izvršavale različitim alatima (ERP, DMS, IM…). Svi poslovni procesi i sva dokumenta, kako knjigovodstvena (ERP), tako i sva druga (DMS – zahtevi, nalozi, odobrenja, ponude, planovi, slike, crteži…) obrađuju se na jedinstven, identičan način. Uz obezbeđenje sve neophodne komunikacije, interne i eksterne (SMS, IM i imejl poruke) tokom izvršenja procesa.

Apollo ROSA je prvo i za sada jedino globalno raspoloživo sveukupno poslovno rešenje!

RadOdSvuda

Kada su sve funkcije u poslovnom procesu struktuirane, mapirane na identičan način i obuhvaćene jednom aplikacijom, lokacija odnosno udaljenost izvršilaca više nema značaja, tako da Apollo ROSA podržava poslovanje u svim uslovima

Mapiranje kompletnog poslovnog procesa

Poslovanje svake kompanije, od mikro preduzeća, pa do globalnih korporacija, može da se definiše konačnim skupom poslovnih procesa koje kompanija izvršava. U idealno uređenom sistemu, što bi trebalo da je krajnji cilj svakoga ko upravlja poslovanjem, svi ti procesi su struktuirani i izvršavaju se prema utvrđenim modelima.

Svaki složeniji poslovni proces se izvršava u više organizacionih jedinica, obuhvata različitu obradu podataka i dokumentaciju, i podrazumeva internu komunikaciju između većeg broja izvršilaca, kao i komunikaciju sa partnerima.

Kvalitet

Kvalitet softvera ogleda se u mogućnostima, jednostavnosti i brzini mapiranja različitih poslovnih procesa, odnosno prilagođavanju poslovanju svake kompanije.

Implementacija

Implementacija Apollo ROSA ne zahteva reinženjering poslovnih procesa kompanije. Korišćenjem sopstvenih softverskih alata, modelujemo najkompleksnije poslovne procese i kreiramo rešenje koje u potpunosti podržava poslovanje svakog našeg partnera.

Mapiranje kompletnog poslovnog procesa

Poslovanje svake kompanije, od mikro preduzeća, pa do globalnih korporacija, može da se definiše konačnim skupom poslovnih procesa koje kompanija izvršava. U idealno uređenom sistemu, što bi trebalo da je krajnji cilj svakoga ko upravlja poslovanjem, svi ti procesi su struktuirani i izvršavaju se prema utvrđenim modelima.

Svaki složeniji poslovni proces se izvršava u više organizacionih jedinica, obuhvata različitu obradu podataka i dokumentaciju, i podrazumeva internu komunikaciju između većeg broja izvršilaca, kao i komunikaciju sa partnerima.

Kvalitet

Kvalitet softvera ogleda se u mogućnostima, jednostavnosti i brzini mapiranja različitih poslovnih procesa, odnosno prilagođavanju poslovanju svake kompanije.

Implementacija

Implementacija Apollo ROSA ne zahteva reinženjering poslovnih procesa kompanije. Korišćenjem sopstvenih softverskih alata, modelujemo najkompleksnije poslovne procese i kreiramo rešenje koje u potpunosti podržava poslovanje svakog našeg partnera.

Apollo ROSA

Složeni poslovni procesi

Apollo ROSA obezbeđuje definisanje i izvršenje kompletnih složenih poslovnih procesa. Definišu se svi procesi u svim organizacionim jedinicama (više različitih procesa nabavke, prodaje i proizvodnje; svi procesi u finansijama, HR, pravnoj i svim drugim službama):

 • Modeliranje i mapiranje poslovnih procesa (tokovi, izvršioci, obrada podataka i dokumentacija)

 • Modeliranje i parametrizaciju svih vrsta dokumenata, knjigovodstvenih i ne-knjigovodstvenih

 • Digitalno potpisivanje dokumenata

 • Eksterni (prema partnerima) mesidžing sistem (eMail i SMS)

 • Interni mesidžing sistem

Apollo ROSA – tehnološki aspekti
 • Cloud deployment, Commercial ili Private
 • Licensed (Oracle) ili License-free (PostgreSQL) platforma
 • Web JavaScript aplikacija koja se izvršava preko svih brauzera, skalibalna sa različitim rezolucijama ekrana i „touch“ uređajima
 • Android i iOS aplikacije sa mogućnošću korišćenja naprednih funkcija mobilnih uređaja poput kamere, barkod ili QR skenera, GPS trekinga, „push“ notifikacija, itd
 • Integracija sa web servisima, izvoz podataka putem sopstvenog web servisa kao i prikaz eksternih widgeta u samoj aplikaciji
 • Integracija sa Google API, mogućnost rada kroz aplikaciju sa Google Contacts, Google Calendar, Google Tasks, i drugim Google API-ima
Apollo ROSA – funkcionalni aspekti
 • Advanced ERP
 • Advanced DMS
 • CRM & Mobile Sales
 • AI Reporting
Apollo ROSA

Složeni poslovni procesi

Apollo ROSA obezbeđuje definisanje i izvršenje kompletnih složenih poslovnih procesa. Definišu se svi procesi u svim organizacionim jedinicama (više različitih procesa nabavke, prodaje i proizvodnje; svi procesi u finansijama, HR, pravnoj i svim drugim službama):

 • Modeliranje i mapiranje poslovnih procesa (tokovi, izvršioci, obrada podataka i dokumentacija)

 • Modeliranje i parametrizaciju svih vrsta dokumenata, knjigovodstvenih i ne-knjigovodstvenih

 • Digitalno potpisivanje dokumenata

 • Eksterni (prema partnerima) mesidžing sistem (eMail i SMS)

 • Interni mesidžing sistem

Apollo ROSA – tehnološki aspekti
 • Cloud deployment, Commercial ili Private
 • Licensed (Oracle) ili License-free (PostgreSQL) platforma
 • Web JavaScript aplikacija koja se izvršava preko svih brauzera, skalibalna sa različitim rezolucijama ekrana i „touch“ uređajima
 • Android i iOS aplikacije sa mogućnošću korišćenja naprednih funkcija mobilnih uređaja poput kamere, barkod ili QR skenera, GPS trekinga, „push“ notifikacija, itd
 • Integracija sa web servisima, izvoz podataka putem sopstvenog web servisa kao i prikaz eksternih widgeta u samoj aplikaciji
 • Integracija sa Google API, mogućnost rada kroz aplikaciju sa Google Contacts, Google Calendar, Google Tasks, i drugim Google API-ima
Apollo ROSA – funkcionalni aspekti
 • Advanced ERP
 • Advanced DMS
 • CRM & Mobile Sales
 • AI Reporting
Total & Global Insurance Solution

APOLLO INSURANCE

Apollo ROSA podržava sva poslovanja. Trenutne implementacije su u većem broju vertikalnih industrija, među kojima su proizvodnja i usluge, posebno obračun i naplata (billing), i kao posebno rešenje:

 1. Planiranje

 2. Osiguranje

 3. Obrada šteta

 4. Finansije i računovodstvo

 5. Pravna služba

 6. HR

Saznajte više
Total & Global Insurance Solution

APOLLO INSURANCE

Apollo ROSA podržava sva poslovanja. Trenutne implementacije su u većem broju vertikalnih industrija, među kojima su proizvodnja i usluge, posebno obračun i naplata (billing), i kao posebno rešenje:

 1. Planiranje

 2. Osiguranje

 3. Obrada šteta

 4. Finansije i računovodstvo

 5. Pravna služba

 6. HR

Saznajte više

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili Vam je potrebna konsultacija ili savet vezano za dodatno prilagođavanje softera potrebama Vašeg poslovanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Telefon

+381 63 302 111

+381 11 334 74 73

Kancelarija

Venizelosova 5
11000 Beograd, Srbija

Email

info@apollo.rs

Privacy Policy

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google