APOLLO INSURANCE

Globalno rešenje za osiguranja
Saznajte više

APOLLO INSURANCE

Globalno rešenje za osiguranja
Saznajte više

Apollo Insurance predstavlja u svakom pogledu inovativno informatičko rešenje za industriju osiguranja. Rešenje je modularno i parametrizovano, i sastoji se iz više podsistema kako bi bio jednostavno prilagodljiv tehnologiji poslovanja određenog osiguravajućeg društva. Pored podsistema planiranja i finansija, u podsistemu osiguranja pojedini moduli funkcionalno pokrivaju određene oblasti osiguranja (imovina, AO/AK, nezgoda, transport, itd.). Koncepcija modularnosti omogućava jednostavnu dogradnju paketa, odnosno proširenje i uvođenje novih funkcija i vrsta osiguranja po potrebi, čak bez dodatnog programiranja, samo unošenjem novih tarifa. Takođe, takva koncepcija omogućava da svaki korisnik ima sistem potpuno prilagođen tehnologiji svog poslovanja. Preko podsistema tehnologije osiguranja korisnik unosi i održava svoj tarifni sistem koji može biti specifičan ili u skladu sa nekim od usvojenih standarda u osiguranju.

Tehnologija odnosno tarifni sistem standardno podržava sve vrste neživotnih (imovinska, autoodgovornost/autokasko, nezgoda, transport, krediti…) i životnih osiguranja (životno, penzijsko…) kao i reosiguranje i saosiguranje.

Podržava automatizaciju poslovanja u osiguravajućim društvima proizvoljnih hijerarhijskih struktura, podržava poslovanje centrale društva, po potrebi poslovanje regionalnih centara i filijala, i na najnižem nivou ekspozitura i agenata. Projektovan je tako da ni u jednom aspektu ne unosi ograničenja u poslovni sistem osiguravajućeg društva, omogućava proizvoljan broj filijala i drugih organizacionih delova, partnera, ugovora i polisa, promena i svih ostalih podataka.

MODULI

Apollo Insurance celovito i integrisano podržava sve poslovne procese u osiguranju, a sa funkcionalnog stanovišta sastoji se od sledećih podsistema i modula:

PLANIRANJE

Podsistem planiranja je sveobuhvatan i omogućava planiranje svih poslovnih procesa u kompaniji. Planiranje može da bude na bilo kom nivou (strateško, operativno…) i na bilo koji rok (dugoročno, srednjeročno, kratkoročno). Praćenje realizacije planova i izveštavanje je tabelarno i grafičko, i to na različitim nivoima, na primer na nivou artikla ili grupe artikla, organizacione jedinice, službe, zaposlenog, partnera, agenta, itd.

OSIGURANJE

  1. Tehnologija osiguranja

  2. Obračun osiguranja

  3. Statistika

OBRADA ŠTETA

U okviru modula osiguranja nalazi se i integrisan modul za obradu šteta. Ovaj modul koristi informacije iz ugovaranja kako bi se formirao predmet u odnosu na ugovorenu tehnologiju.

U obrnutom smeru i modul obračuna komunicira sa modulom šteta kako bi eventulano sprečio povrat premije u slučaju da postoji šteta po polisi i sličnim primerima. Svaka šteta prolazi kroz unapred definisane faze i kontrole vezane za svaku od tih faza a u odnosu na unešene parametre.

Kao rezultat modula štete dobija se kompletna dokumentacija šteta sa obračunatim iznosima, rezervacijama, fakturama i ostalim potrebnim elementima. Fakture se automatski kontiraju po definisanom modelu, uzimajući u obzir parametre iz obrade štete kao što su vrsta osiguranja i sl. Automatski se generiše i Nalog za elektronsko plaćanje.

Sistem autorizacije je takođe detaljno definisan i povezan sa ovim modulom, gde su definisani pragovi osiguranja po autorizacijama, vrstama osiguranja i ostalim parametrima.

Modul sadrži poseban deo pomoću koga se proširuje/nadograđuje baza potrebnih upitnika i zapisnika pomoću kojih se realizuje neophodna dokumentacija za obradu štete.

Omogućen je import određenih šteta koje su eksterno elektronski generisane od strane trećih lica. Modul ima nezavisan sistem za obračun štete ali je ostvarena i komunikacija sa eksternim programima, pa se u tim slučajevima detaljan obračun štete može odraditi i eksterno.

PRAVNA SLUŽBA

U sektoru pravne službe se mogu ažurirati nezavisni procesi koji nastaju u ovoj službi, kao i procesi nastali sporom oko već postojećih predmeta štete. U oba slučaja modul generiše potrebnu dokumentaciju i fakture sa automatskim knjiženjem u finansijama. Podržan je rad sa više različitih knjiga – knjiga tužbi, knjiga regresa, knjiga renti, knjiga dužne premije i sl.

MODULI

Apollo Insurance celovito i integrisano podržava sve poslovne procese u osiguranju, a sa funkcionalnog stanovišta sastoji se od sledećih podsistema i modula:

PLANIRANJE

Podsistem planiranja je sveobuhvatan i omogućava planiranje svih poslovnih procesa u kompaniji. Planiranje može da bude na bilo kom nivou (strateško, operativno…) i na bilo koji rok (dugoročno, srednjeročno, kratkoročno). Praćenje realizacije planova i izveštavanje je tabelarno i grafičko, i to na različitim nivoima, na primer na nivou artikla ili grupe artikla, organizacione jedinice, službe, zaposlenog, partnera, agenta, itd.

OSIGURANJE

  1. Tehnologija osiguranja

  2. Obračun osiguranja

  3. Statistika

OBRADA ŠTETA

U okviru modula osiguranja nalazi se i integrisan modul za obradu šteta. Ovaj modul koristi informacije iz ugovaranja kako bi se formirao predmet u odnosu na ugovorenu tehnologiju.

U obrnutom smeru i modul obračuna komunicira sa modulom šteta kako bi eventulano sprečio povrat premije u slučaju da postoji šteta po polisi i sličnim primerima. Svaka šteta prolazi kroz unapred definisane faze i kontrole vezane za svaku od tih faza a u odnosu na unešene parametre.

Kao rezultat modula štete dobija se kompletna dokumentacija šteta sa obračunatim iznosima, rezervacijama, fakturama i ostalim potrebnim elementima. Fakture se automatski kontiraju po definisanom modelu, uzimajući u obzir parametre iz obrade štete kao što su vrsta osiguranja i sl. Automatski se generiše i Nalog za elektronsko plaćanje.

Sistem autorizacije je takođe detaljno definisan i povezan sa ovim modulom, gde su definisani pragovi osiguranja po autorizacijama, vrstama osiguranja i ostalim parametrima.

Modul sadrži poseban deo pomoću koga se proširuje/nadograđuje baza potrebnih upitnika i zapisnika pomoću kojih se realizuje neophodna dokumentacija za obradu štete.

Omogućen je import određenih šteta koje su eksterno elektronski generisane od strane trećih lica. Modul ima nezavisan sistem za obračun štete ali je ostvarena i komunikacija sa eksternim programima, pa se u tim slučajevima detaljan obračun štete može odraditi i eksterno.

PRAVNA SLUŽBA

U sektoru pravne službe se mogu ažurirati nezavisni procesi koji nastaju u ovoj službi, kao i procesi nastali sporom oko već postojećih predmeta štete. U oba slučaja modul generiše potrebnu dokumentaciju i fakture sa automatskim knjiženjem u finansijama. Podržan je rad sa više različitih knjiga – knjiga tužbi, knjiga regresa, knjiga renti, knjiga dužne premije i sl.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili Vam je potrebna konsultacija ili savet vezano za dodatno prilagođavanje softera potrebama Vašeg poslovanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Telefon

+381 63 302 111

+381 11 334 74 73

Kancelarija

Venizelosova 5
11000 Beograd, Srbija

Email

info@apollo.rs

Privacy Policy

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google